Ügyintézés

Iskolánkban a hivatalos ügyek (iskolalátogatási igazolás, diákigazolvány igénylése, kérelmek, kérvények az iskolavezetés felé, etc.) intézésére az alábbi időpontokban van lehetőség:

Hétfő: 7.45-15.15 óra között

Szerda: 7.45-15.15 óra között

Péntek: 7.45-15.15 óra között

 

Diákigazolvány igénylése

A diákigazolvány igénylési folyamatát az Okmányirodában kell kezdeni.

Az Okmányiroda ingyenesen állítja ki a tanuló NEK adatlapját, amihez az alábbi iratokat kell bemutatni:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája vagy a
- gyermek személyi igazolványa és lakcímkártyája.

A tanulóról az Okmányirodában fényképet készítenek.

A 14 éven aluli tanuló esetében a törvényes képviselőnek aláírásával igazolnia kell az adatok hitelességét.

Ezután az adatlapot be kell hozni az iskola gazdasági irodájába, hogy a diákigazolvány igénylését el tudjuk indítani.

Az új rendszer szerint az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a gyermek lakcímkártyáján szereplő címre postázza ki!

A diákigazolvány elkészültéig az iskola igazolást ad ki a tanuló részére.

 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos bővebb információk a http://www.diakigazolvany.hu/ weboldalon találhatóak.

 

Személyazonosító igazolvány igénylése

Már általános iskolás gyermekek számára is lehetőség van a különböző személyi okmányok igénylésére. Erről bővebb információkat itt tekinthetnek meg.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékozatója a személyazonosító igazolvány igényléséről ide kattintva tekinthető meg.

 

Ebédfizetés

Étkezéssel kapcsolatban érdeklődni, étkezést lemondani, támogatások bizonylatait leadni az NGSZ irodában (II. emelet 203. iroda) lehetséges.

Ügyintéző: Balogné Laczi Mónika
Telefon: 62/541-959
E-mail: kossuth.iskola@ngsz.hu
Helyettes: Szojka Gabriella

 

2016. szeptember 1-től érvényes bruttó gyermekétkezési térítési díjak:

Megnevezés
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
 
 
 
 
 
Normál étkezés
95,25 Ft
370,84 Ft
93,98 Ft
560,07 Ft
Diétás étkezés
142,24 Ft
553,72 Ft
140,97 Ft
836,93 Ft

 

2016. szeptember 1-től érvényes bruttó felnőtt étkezési térítési díjak:

Megnevezés
Étkezési térítési díj
 
 
Ebéd
607.91 Ft

 

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az étkezés befizetésének időpontjai a 2016/2017-es tanévben az alábbi napokon lesznek:

2016. augusztus 24. és 25. (szerda-csütörtök)
pótbefizetés: 2016. szeptember 5. (hétfő)

2016. szeptember 21. és 22. (szerda-csütörtök)
pótbefizetés: 2016. október 3. (hétfő)

Befizetés időpontja: a jelzett napokon:
az első napon: 7.00 - 17.00 óráig,
a második napon: 7.30 - 17.00 óráig.

Pótbefizetés időpontja: a jelzett napon 8.00 - 15.00 óráig.

A beszedés záró időpontját követően a pénzszállítás előkészítése miatt nem áll módunkban térítési díjat szedni, ezért kérjük az időpontok betartását.

Kérjük, hogy a befizetésre a pontos összeget előkészíteni szíveskedjenek!

 

Amennyiben a gyermek részére az augusztusi befizetés nem történik meg, úgy szeptember 6-ig (kedd) nem étkezhet. A szeptember 6. napra csak akkor lesz étkezése, ha szeptember 5-én 09.00 óráig a befizetés megtörténik. Amennyiben nem, akkor csak szeptember 7-től étkezhet.

 

Étkezés igénybevétel fajtái

Diétás étkezők:
Szakorvos által kiállított igazolás, melyen fel van tüntetve a diéta pontos típusa, KÉ-02 nyomtatvány kitöltése.


50%-os normatív kedvezmény

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek:
A Magyar Államkincstár által rendszeresített, jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó okirat, dokumentum bemutatása vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat illetve KÉ-01 nyomtatvány 2 példányban és KÉ-02 nyomtatvány kitöltése.

SNI:
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői Véleménye.

Három vagy több gyermekes család:
KÉ-01 nyomtatvány kitöltése 2 példányban és KÉ-02 nyomtatvány kitöltése.


100%-os normatív kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Érvényes határozat alapján, KÉ-01 nyomtatvány 2 példányban kitöltése, KÉ-01a megrendelő és KÉ-02 nyomtatvány kitöltése.

Nevelésbe vettek jogcímén:
Az igazoló dokumentum (TEGYEZ) KÉ-02 nyomtatvány, KÉ-01 nyomtatvány 2 példányban és KÉ-01a nyomtatvány kitöltése.

Étkezési térítési díj beszedésével kapcsolatos tájékoztató.

Tájékoztató az étkezési térítési díjban érvényesíthető kedvezményekről és támogatásokról.

Tájékoztató az étkezési díjakról 2016.09.01-től.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató anyaga.

Közétkeztetés témakörben az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága rendelkezésünkre bocsátott egy kisfilmet, melyet ezúton is szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani!