Energiatudatos Iskola Díjra

DR. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FŐVÉDNÖKSÉGÉVEL ÉS DR. SZILI KATALIN MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT VÉDNÖKSÉGÉVEL

pályázhattak az iskolák is 2018. decemberében.

Szeged, 2019. március 6.

 

A 2016 óta már negyedik alkalommal meghirdetett Energiatudatos Iskolákért Pályázatra (ETIP 2019) továbbra is bármelyik iskola tud jelentkezni, és így elnyerheti az "Energiatudatos Iskola", vagy "Energiahatékony Iskola" címet.

Nagy öröm volt számomra mikor egy hete megérkezett a hivatalos levél, hogy a "Mi iskolánk" - Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája - pályázatát befogadták, nyertesek lettünk és 1 évig "használhatjuk" az "Energia- tudatos iskola" címet. A díjátadó ünnepség, 2019. március 6-án, ami a Parlament Felsőházi termében volt.

A gálán 13 kategóriában 154 díjat adtak át, a Szegedi Tankerületi Központ intézményei közül 3 iskola részesült elismerésben.

A legolcsóbb és legzöldebb energia az, amit nem használunk fel, illetve meg sem termelünk - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök, a Virtuális Erőmű Program (VEP) fővédnöke a X. jubileumi díjátadó rendezvényen, amelyet a Parlament Felsőházi termében az energiataka- rékosság világnapján tartottak.

Napjainkban egyre többen teszik fel a kérdést maguknak: Mit tehetek én a klímaváltozás ellen, környezetünk fenntarthatósága érdekében? - fogalmazott beszédében Áder János, köztársasági elnök. - A sok kicsi sokra megy, elve alapján mindannyian hozzájárulhatunk a Föld megóvásához - emelte ki -, amire példaértékű kezdeményezés a Virtuális Erőmű Program. A pályázók nagy száma, valamint a program hazai és nemzetközi bővülése azt mutatja, hogy a VEP cselekvésre ösztönöz, és segít a közös, magyarországi és európai céljaink elérésében. Azzal, hogy díjazza az energiatudatos, energiahatékony vállalkozásokat és önkormányzatokat, lehetőséget ad a jó példák összegyűjtésére és a szemléletformálásra.

Áder János kifejtette, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben a leghatékonyabb eszköz az energiahatékonyság javítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Szerinte nagy hangsúlyt kell helyezni az épületek energetikai korszerűsítésére, a közlekedés zöldítésére, a megújuló energiaforrások és a nukleáris energia felhasználására.

Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának (NFFT) tiszteletbeli elnöke - aki a VEP védnöke - arra hívta fel a figyelmet, hogy felelősek vagyunk a Földért, amelyet az unokáinktól kaptunk "kölcsön". Kiemelte, hogy az emberi tevékenység aktuális szintjének fenntartásához a Földön az egy évre rendelkezésre álló források másfélszeresére lenne szükség.

Mezősi Balázstól, a VEP vezetőjétől megtudtuk: a mintegy kilencezer résztvevő vállalat, ön- kormányzat, egyéb intézmény és szervezet eddig 336 megawatt erőművi kapacitásnak meg- felelő megtakarítást ért el, ez jelentős előrelépés a tavalyi 207 megawatt megtakarításhoz képest. Az idén Temesváron rakják le a Virtuális Erőmű Alapkövét. Molnár Ferenc, a tíz évvel ezelőtt indult programot működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. tulaj- donosa, ügyvezető igazgatója bejelentette: az új cél 2030-ig körülbelül 1500 megawattóra megtakarítás.

"Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolá- ban tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad."

/Eötvös József/

A szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola idén elnyerte az energiatudatos védjegyet. Iskolánk pályázatát Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna tagintézményvezető asszony írta, felhasználva 12 évi Ökoiskolai tapasztalatait, és az iskola Öko csoportjának támogatását. (Iskolánk 12 éve Ökoiskola, 4. éve Örökös Ökoiskola. Rajtuk kívül még a Szegedi Gregor és a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Energiahatékony iskola címet nyerte el.

A pályázatban össze kellett adni a villamosenergia és gázfogyasztását. Fontos szempontnak számított, hogy iskolánk milyen fenntarthatósági programokban, versenyeken vett részt az utóbbi 5 évben, és mi minden évben részt vettünk ezekben. Kihelyezett elemgyűjtőnk van.

Fontos szempont volt, hogy tanterveinkben, tanmeneteinkben jelentkezik-e a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretanyagok tanórai átadása.

Van-e ilyen szakkörünk, Öko-szakkörünk. Közlekedési napunk van, felhívjuk a figyelmet: biciklizz az iskolába, és iskolánk tanulóinak fele, dolgozóinak 1/3-a kerékpárral jár dolgozni.

Volt tudatos vásárló napunk, hogy nem veszünk meg felesleges termékeket, főként bevásárló kosárral járunk vásárolni, kerülve a nylon tasakok igénybe vételét.

A Diákönkormányzat bevonásával igyekszünk csökkenteni a keletkezett hulladékot, a szelektív gyűjtést, valamint az energiával takarékoskodást. Pedagógus kollégáim közül sokan vettek részt továbbképzéseken a fenntarthatósági kérdésekben, tudatos szemléletformálások kialakításához.

Hagyomány az iskolában a környezettudatos nevelés. Beépült az iskolai programjába az állatok, a víz világnapjának megtartása, felhívják a gyerekek figyelmét a szelektív hulladék- gyűjtésre, - külön van elemgyűjtő tárolónk -, az energiatakarékosság fontosságára. A tanulók több saját környezetvédelmi és hulladékhasznosítási projektben tevékenykednek, részt vesz- nek a "Te szedd" a "Mozdulj a klímáért", "A világ legnagyobb tanórája", "Takarítási világnap", programban. 4. éve a "Fenntarthatósági témahetet színes programokkal, vetélkedőkkel tartjuk meg. Rendszeres a papírgyűjtés, évek óta szelektíven gyűjtik a hulladékot, gyakran szerveznek vetélkedőket is. Nyitott könyvespolcot alakítottak ki az aulában, a könyvek köl- csönözhetőek, hazavihetőek. A fenntarthatóságért karácsonyi cserebere vásárt szerveztünk. Sokféle természetismereti vetélkedőn részt veszünk: "ZöldOkosKupa", "Tisza vetélkedő". Versenyzünk évek óta a "Kis Fürkész versenyen, ahol országos 2. és 3. helyezést értek el csapataink.

Mai napon regisztráltunk a "HAPPY-hét-re, ezzel a programmal népszerűsítjük az iskola összes dolgozója és tanítványai között a folyadékpótlás fontosságát, és legegészségesebb módját a vízívást. A cukros italok fogyasztásának csökkentésére rátereljük a figyelmet, ami által csökkenhet a gyermekkori elhízás, cukorbetegség, fogszuvasodás veszélye.

 

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
igazgató