VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA

Szeged, 2018. szeptember 24-28.

 

A 2018. évi Világ Legnagyobb Tanórájának kiemelt témája az aktivitás, azaz annak feltárása, hogy mit tehetnek az iskolás gyerekek a Globális Célok elérése érdekében.

Idén iskolánk is csatlakozott a projekthez. Pedagógus kollégák szívesen és lelkesen vállalták a feladatot, hogy minél többen aktívan részt vegyünk a célok elérése érdekében.

A projekthetet 2018. 09. 24-én kezdtük meg "Legyél Te is Világvédő" címmel. Minden osztály, részt vett valamilyen formában. A tanárok az életkori sajátoságoknak megfelelőén közelítet- ték meg e témákat.

Az 1. osztályosok, tanítójuk irányításával, megnézték a kisanimációs filmet, beszélgettek az egészségről és jóllétről, majd logókat készítettek.

A 2.a osztályosok, etika és környezetnevelés órák keretében, megnézték az iskola környékét és a talált szemetet megfelelő helyre helyezték. Megbeszélték, hogy hol a helye a szemétnek. Technika órán zöld manót készítették. A rajz órán "Vigyázz a környezetre" címen képeket ké- szítettek. Testnevelés óra keretében az 1992-es és 2008-as táplálkozási piramisok összeha- sonlítása remek feladatnak. A gyerekek egy kis segítséggel, de egészen jól látták, hogy a helyes táplálkozás milyen tényezőkből áll. A piramisok összehasonlítása során közelebb kerül- tek a helyes táplálkozás felismeréséhez.

2.b osztály egy videót nézett meg, ahol különböző országok problémáit mutatták be, és hogy milyen intézkedéseket találtak ki arra, hogy megoldják az adott környezetkárosító hatást. Megbeszélték a videóban látottakat, gyárak füstjéről, műanyag használatáról, szelektív hulladékgyűjtésről, vízpazarlásról, gondozatlan terület felvirágoztatásáról és hogy milyen módszereket találtak ki különböző országokban ezek megoldására. Beszélgettek a szelektív hulladékgyűjtés céljáról.

A 3.a osztály a 16. pont témáját (béke, igazság) plakát formában dolgozta fel.

A 3.b osztályt nagyon érdekelte ez a téma. Sok jó ötletet találtak ki, mindenki tudna a Földün- kön segíteni. Hozzájuk már a korukból kifolyólag is a megfogható segítség állt közelebb.
Pl: ételosztás, faültetés, állatok védelme. Ezt jól tükrözik a rajzok.

A 4. évfolyam megnézte a tájékoztató videót, és a gyerekek spontán gondolatai után meg- hallgatták a 17 globális célt. Egyenként kitértek mindegyikre, mert a gyerekek nem mindig tudták, melyik mit takar. 4. a osztály kézműves foglalkozással folytatta, amelynek az ered- ménye egy gyönyörű kupakokból készült hal lett. A 4.b osztályban mindenkinek egy gondo- latot kellett írni, hogy ő mivel tudna hozzájárulni a globális célok megvalósításához, majd kezeket vágtak színes kartonból. Ebből csinálták a plakátot. A gyerekek nagyon jól értették, hogy mit szeretnénk ezzel kifejezni. Portrékat is rajzoltak, amire 3-3 olyan tulajdonságot kellett a gyerekeknek felírni, amivel ők rendelkeznek, és szükséges a célok megvalósításához a jövőben.

Az 5. évfolyamon az osztályfőnökök megismertették a célokat. Erről beszélgettek és megoldá- sokat kerestek. Az angol órán plakátot is készítettek, amelyen a fogalmak angol nyelven is fel lettek tüntetve.

A 6.a osztály, az osztályfőnöki órán, megismerte a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat, majd gyönyörű rajzokkal fejezték ki gondolataikat.

A 6.b osztály technika és rajz órák keretében megismerték a globális célokat, majd a diákok felvállalták, hogy az iskola tanulóival, plakát formájában megismertetik azokat. Nagyon szép szemléltető anyagot készítettek. A világ legnagyobb tanórája keretében a "Környezettuda- tosság a gyermekek szemében" című témakört dolgozta fel osztályfőnöki óra keretében. A célokat megfogalmazó film megtekintése közben 4 gyermek vállalkozott arra, hogy a diákok véleményét, álláspontját ismertesse az osztállyal. Egy prezentáció készült a hulladék újra- hasznosításának lehetőségéről, illetve azokról a tervekről, amelynek megvalósítása a jövő generációjának feladata.

A 7. és 8. évfolyamon, a tanárok a kisfilm segítségéveb bemutatták a célokat, majd a diákok ötleteltek, hogy hogyan lehetnek Ők is Világvédők. Minden tanuló bekapcsolódott a tanóra témájába, sok hasznos hozzászólás született.

A gyerekek komolyan elgondolkodtak, hogy milyen világ vár rájuk 2030-ban, illetve milyen világot szeretnének 2030-ban. Az általuk elkészített rajzok, képek is ezt bizonyítják.

A gyönyörű alkotások az iskolánk auláját díszítik.

2018. évi Világ Legnagyobb Tanórája sikeresen zárult.

 

Vasiljev Márta
szervező pedagógus