Osztály megnevezése Osztályfőnök: Irányított tanulást vezető
pedagógus:

1.a osztály (29 fő)

Erdélyi Marian

Csábi Ferencné

1.b osztály (28 fő)

Tajánné Kádár Piroska

Puskásné Áchim Mónika

2.a osztály (27 fő)

Benedek Andrásné

Felföldi Hajnalka Virág

2.b osztály (26 fő)

Baranyiné Mészáros Edit

Vujcsin Eszter

3.a osztály (28 fő)

Bányainé Seprenyi Gabriella

Nacsa Tamás

3.b osztály (23 fő)

Sövényházy Anna

Ridegné Molnár Ildikó

4.a osztály (26 fő)

Szabó Mónika

Homonyikné Solymos Alíz

4.b osztály (25 fő)

Istókné Oláh Ágnes

Homonyikné Solymos Alíz