A szőregi iskolák történetéből

  Szőregen, a Szerb utca 15. szám alatt épült 1981-ben a jelenlegi Kossuth Lajos általános Iskola. A tanítás   már több mint 25 éve itt folyik. Emellett jelenleg is tanítanak tanítóink az úgynevezett "Malom" iskolánkban   is. A 2006/2007 tanévben itt az első és második évfolyam tanul, illetve a technika órák ebben az épületben   zajlanak egy jól működő konyhakerttel.

  Az előzmények, az iskolák története:

 • 1785-ben épült fel a szerb templom és iskola ill. más adatok szerint már 1779-ben. Itt kezdődött meg
  az oktatás Szőregen.
 • 1816-ban épült fel a magyar, katolikus templom, plébánia és iskola.
 • 1874-ben az un. Kántor-féle iskola készült el. A gyereklétszám növekedése következtében szükség volt újabb intézmény felépítésére.
 • 1882-ben határozat született iskola építésére, mert a helyi orvos szerint a gyerekek egészségtelen körülmények között tanulnak. 94 tanuló járt egy tanterembe.
 • Ennek hatására is 1883-ban épült a második iskola, a jelenlegi Magyar utcai óvoda helyén.
 • 1894-ben épült a harmadik iskola, a Fabó iskola. Az ott tanító Fabó Anna tanítónőről kapta nevét.
 • 1908-ban készült el a negyedik iskola, a Bánya iskola, amely a Magyar utcán állt az út helyén, mely a Magyar utcáról vezet az Ikon sor felé.
 • 1909-ben államosították a népiskolát.
 • 1924-ben épült a Törökkanizsa utcában az újszőregi iskola.
 • 1932-ben alakították át iskolának és óvodának a később központi iskola néven szereplő épületet.
 • 1955-ben épült fel a jelenlegi Malom iskola.

"A községnek van ugyan központinak nevezett iskolája, de ez az elnevezés csak azt jelenti, hogy a faluban szétszórtan - összesen hat helyen levő - iskolák közül ez van a centrumban. Az iskolának ez a szétszórtsága a régi rendszer öröksége. Hogy ez milyen átok az iskola életében, mennyire megnehezíti az egységes iskolai fegyelem kialakítását, a munka áttekintését, ellenőrzését a tantermek takarítását, fűtését stb. az nyilvánvaló lehet mindenki előtt, aki meggondolja, hogy pl. mit jelent egy pedagógus számára, ha egyik órája végeztével a kilométerrel távolabb lévő másik osztályba kell átmennie. (A téli esőben-sárban nem elég a tíz perc, a gyerekek gyakran tanári felügyelet nélkül maradnak az órák közti szünidőkre stb.)

Szükséges lenne tehát, hogy a falunak valóban egyetlen központi iskolája legyen. Ahelyett, hogy az új iskola építésével a szétszórtságot fokoznánk, arra kellene törekedni, hogy a jelenlegi csupán három tantermes központi iskola helyén modern, központi fűtéses, emeletes iskolaépületet emeljenek. Hely bőségesen van rá: az összes jelenlegi osztályokon kívül ide lehetne telepíteni az óvodákat, napköziket; korszerű tornatermet, tanári szobát lehetne létesíteni. Ezek ugyanis most részben nincsenek, részben ugyancsak szétszórtan vannak a községben. Az új, korszerű iskola költségeinek egy részét fedezné annak a hat-hét épületnek eladása más intézmények vagy esetleg magánosok részére, melyek jelenleg (az idén megnyílt új iskola kivételével éppen nem megfelelő módon) iskola, óvoda stb. céljaira szolgálnak

 

Következő oldal >>