"Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája!"   
(Szent-Györgyi Albert)   

 

 Tisztelt Látogató!

 

igazgató

Kérem, fogadják szeretettel és látogassák megújult honlapunkat, melyet megszépült iskolánkhoz illően fejlesztettünk.

Mindennapi oktató munkánkban tantestületünkkel azon munkálkodunk, hogy tanítványainkat felkészítsük a középiskolára.

Fontosnak tarjuk, hogy biztonságos környezetben nevelkedjenek, szeretetteljes légkörben az egyéni képességeiket figyelembe véve oktassuk őket, identitásukban, értékrendjükben a rózsához és a szőregi hagyományokhoz kötődjenek.

 Ez évi pályázatainkban intézményünk három évre elnyerte a megtisztelő Egészségtudatos és ÖKO iskola  címeket. Diákságunk szemléletformálásában e területeknek kiemelt szerepet biztosítunk sokszínű szabadidős  programjainkban.

 Bizton állítjuk, hogy

 azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani. Az együttműködésre képes, együtt  dolgozó és tanuló, a tapasztalataikat, információikat egymás között megosztó egyénekből végül egy  közösség formálódik.

 Ennek szellemében dolgozunk a mindennapokban.

 Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
 igazgató