Menjen vagy maradjon? Az iskolaérettség kérdései

Szeged, 2021. márc. 22., Szerző: Felelős szülők iskolája

Menjen vagy maradjon? Érett vagy éretlen? Hagyjam vagy fejlesszem? Elég-e ha egy évet marad még az oviban és játszik, önmagától érik-e vagy segíteni kell a fejlődést más módon is? Kire hallgassak? Mit kezdjek szülőként a saját megérzéseimmel? Érett, de érzelmileg még nem? Mitől lesz a szülő felelős egy kétségekkel teli területen?

Ezeket a kérdéseket járja körbe a Felelős szülők iskolája honlapján található cikk, Polus Enikő írása.

 

Akár három nyelvet is lehet tanulni a szőregi iskolában

"Akár három nyelvet is lehet tanulni a szőregi iskolában" címmel jelent meg a Délmagyarország című napilapban iskolabemutató cikk Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna intézményvezetővel készített riport alapján.

 

 

Várunk a Kossuthba!

#kossuthosleszek

 

Iskolánk küldetése:

"Kossuth, ahol jó gyereknek lenni, ahol jó tanulni." - /tanítványaink mondták/

Nagy beiskolázási körzettel rendelkezünk. A környék (Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget) általános iskoláinak fenntartója az egyház, ezáltal ezekről a településekről az állami nevelést-oktatást választó tanulók nálunk tanulhatnak. Jelenleg iskolai létszámunk, a tanulók 18 %-a jár be ezekről a településekről. Ők iskolabusszal járnak, bérletük biztosított. Az idegen nyelvi orientációs osztályba, kínai és szerb nyelv tanulásának lehetőségével várjuk Szeged város más körzeteiből is a beiratkozókat.

A 2021/2022-es tanévben két osztály indítását tervezzük. Az egyik "Idegen nyelvi orientációs" (angol-kínai vagy angol-szerb választással). A másik sima, általános tantervű. Mindkét osztályban a "Sakkpalota" tudásanyag be lesz építve a matematika tantárgyba.

Fontos információk:

Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munka nagy felmenő (1-4. osztályig) rendszerben folyik ugyanazon osztálytanító vezetésével.

A napközis nevelő pedagógusok napközis csoportban szervezik a délutáni tanulást 13.00-16.00-ig és 16:30-ig felügyeletet.

Az intézmény pedagógiai programjának kiemelt céljai: az idegen nyelv, matematika tehetség-gondozás, az informatikaoktatás hatékonysága, a továbbtanulásra való felkészítés.
7. évfolyamon tanulóink próba nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből, tehetnek szerb nyelvből, a 2017/2018 tanévtől a kínai nyelvből is. 8. évfolyam végére informatika ECDL Start vizsgák letételére is van lehetőségük.

Iskolánkat olyan iskolának ismerik, ahol a figyelem középpontjában a gyermek áll, ahol a pedagógusok gyermekszeretők, munkájukra igényesek, felkészültek. Olyan iskola, ahol a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, rendezvényeink, hagyományőrzéseink változatosan szolgálják a tanulók sokoldalú fejlesztését. Iskolánk alapfeladatainak prioritása: személyiség- és készségfejlesztés, ismeretközvetítés, az értékközvetítés, melyek fő eszköze az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés.

Célunk, hogy korszerű, sokoldalú általános alapműveltség biztosításával az önművelés igényének fejlesztésével egészséges szellemű, sikeres egyéniségeket magas színvonalon neveljünk-oktassunk. A pozitív emberi értékek kialakítására törekszünk, mint a szeretet, a becsületesség, önzetlenség, szorgalom, segítőkészség, tolerancia, udvariasság, felelősségérzet erősítése. Helyes önismeretre nevelünk, egészséges versenyszellemet alakítunk ki, és fejlesztjük az empátia képességét.

Oktató-nevelő munkánk 3 fő alappillére:

1. sokszínű nyelvoktatás

- A nyelvi kompetenciák lehetőségének széles körűségét biztosítjuk iskolánkban. Mindenki angol nyelvet tanul, emellett 2010 évtől választható idegen nyelv már az első évfolyamtól, a szerb nyelv. 2017/2018-as tanév szeptember elsejétől az 1. és 5. évfolyamon egy-egy osztályban bevezetésre került a kínai nyelv tanórai keretek között. 11 éve vagyunk a Szegedi Tudomány Egyetem Konfuciusz Intézetének együttműködő iskolája. Még további nyelvtanulási lehetőség a német nyelv tanulása szakköri keretekben.

2. digitális iskola

- Az informatika tanítását, csoportbontásban TIOP-os pályázaton nyert 7 db interaktív tábla, és 36 db komplett számítógéppark használatával tudjuk biztosítani. Minden tantermünkben interaktív tábla, Digitális tábla biztosítja a digitális oktatást mellett s sokszínű oktatást. A gyerekek Lego robotokkal a programozás alapjait is megtanulják. A 'Digitális oktatás'-kor kezdetektől egységességet vezettünk be. Az alsós évfolyamaink a Google Clssroom-ot a felsős osztályok a Teams felületet használják. Biztosított hozzá a mindig megújuló, élethosszig tanuló pedagógus közösségem.

3. Fenntarthatóság, környezettudatosság

- 2016. évben elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, 2019. évben az Energiatudatos, 2020. évben az Energiahatékony címet. Kossuthos közösségünk a fenntarthatóság jegyében odafigyel és vigyáz környezetünkre, és a hatékony, környezettudatos működésre.

A matematika magasabb óraszámban történő oktatása segíti tanulóinkat a tehetségesek gondozására illetve a felzárkóztatására, csökkentve a bukások számát. Ehhez kapcsolódik immár 4 éve az alsó tagozatos osztályok közül minden évfolyam egy osztályában bevezetésre került a Sakk-palota képzés, a gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkodásra nevelés.

Határon túli szerb iskolai kapcsolatunk a Temerin-Szirig iskolájával és külhoni kapcsolatunk a székelyföldi Csíkmadarasi iskolával kiválóan működik. "Határtalanul" pályázati lehetőségként immár 5-ször sikeresen kijutottunk hozzájuk.

Az iskola céljai elérése érdekében igen nagy hangsúlyt helyez a családokkal kialakított együttműködésre. Szülőket is bevonjuk az iskolai szabadidős és hagyományteremtő programjaink szervezésébe, lebonyolításába.

A tudást a tanulást kiemelt értéknek tartjuk és jutalmazzuk. Időszakosan a "Tudásfájá"-ra kerülnek azoknak a tanítványainknak nevei, akik szorgalmasan tanultak a hónapban, és iskolánk jó hírét öregbítették. Évvégén, a tanévzáró ünnepségen megajándékozzuk a tanulásban, sportban, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtó tanítványainkat.

Beépítjük mindennapi munkánkba a hagyományok tiszteletét, ápolását, hogy tanítványaink ismerjék lakóhelyük nevezetességeit, történelmi múltját. Az ünnepekhez kapcsolódóan a napközis csoportjaink kiemelt figyelemmel kezelik a népszokások megismertetését, pl. a szüreti szokásokat, Márton nap vigadalmat, Alexandriai Szent Katalin Szőreg védőszentjének megismerését, karácsonyi és húsvéti szokásokat, majálisozást

Fontosnak tarjuk, hogy tanítványaink ismerjék iskolánk névadójának életét, munkásságát az iskola múltját. Jelenét képesek legyenek alakítani.

A mindennapos testnevelés mellett iskolai sportköröket működtetünk. (kézilabda, kosárlabda, gyerektorna, futball, és fittnes). Téli sítábort szervezünk és az 5. évfolyamosokat úszni visszük, hogy minden gyermekünk legalább egy úszásnemet elsajátítson.

Folyamatos kapcsolattartásban Partnereinkkel jól együttműködünk: a Szegedi Tankerületi Központtal, a helyi, Szőregi társintézményekkel, a részönkormányzattal, a szőregi Tömörkény István Művelődési Házzal, Faluházzal, a Római Katolikus Egyházzal, a plébános úrral és a hitoktatókkal, a helyi és a környékünkön lévő óvodákkal, bölcsödével, iskolákkal, önkormányzatokkal (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza). A Szegedi Pinceszínházzal, Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Iskolával, Forma Tánc Stúdióval, Gyermekjóléti Szolgálattal, Szegedi Városőrséggel, Szeged Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságával, Csongrád Megyei Vöröskeresztes Szervezettel. A Szegedi Tudományegyetem diagnosztikus on-line mérésében immár 14 éve veszünk részt.

Képzésünk 3 fő pillére:

. Sokszínű nyelvoktatás
. Digitális iskola
. Környezettudatosság, fenntarthatóság

Iskolai életünkhöz (fontosnak tartjuk a következőket):

. Iskolai arculat
. Partnerség
. Sikereink. Rendezvények
. Hagyományőrzés

 

#kossuthosvagyok

 

Tanítóink bemutatkozása

Szabó Pálma Ágnes

Szabó Pálma Ágnes

Szabó Pálma vagyok. 2017-ben végeztem tanítóként az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán.
Friss diplomásként kerültem a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolába, ahol jelenleg is dolgozom.
Már gyermekkoromban megfogalmazódott bennem, hogy pedagógus szeretnék lenni, gyermekekkel szeretnék foglalkozni, ezért soha sem volt kérdés számomra, hogy milyen szakmát válasszak. Példaként állt előttem nagyapám, keresztszüleim, nővérem, akik szintén gyerekek oktatásával, fejlesztésével foglalkoztak/foglalkoznak. Gyermekkoromban 6 éven át versenyszerűen úsztam, ami megtanított engem a csapatszellemre, az egymásért való küzdeni tudásra, hogy kemény munkával minden célunkat el lehet érni és minden álmot meg lehet valósítani. 2016-ban úszóedzői végzettséget szereztem, azóta gyermekek úszásoktatásával is foglalkozom. Több táborszervezésben is részt vettem, 2020 nyarán egy kollégámmal megszerveztük első vízi táborunkat.

Pályakezdőként nagy kihívásként éltem meg, hogy 1. osztályban osztályfőnökként kezdhettem meg a munkámat a nagybetűs életben. Azóta eltelt 4 év és együtt "nőttem fel" a kis elsősökből felcseperedett negyedikeseimmel. Kihívást jelentett számomra, hogy minden gyerek lelkivilágához megtaláljam az utat, felfedezzem a bennük rejlő tehetséget és tovább is fejlesszem azt, tudásom legjavával. Fontosnak tartom, hogy képes legyek segítséget nyújtani minden gyermek számára és a legújabb módszerekkel alapozzam meg tudásukat. Ezek eléréséhez különböző továbbképzéseken vettem részt. Budapesten a Microsoftnál 1 éven át mélyíthettem el tudásomat a digitális oktatás rejtelmeiben. Iskolánk teljes mértékben megfelel a XXI. század elvárásainak. Az interaktív táblát minden tanórán közösen használjuk a gyerekekkel, hiszen minden óra nagyon fontos kelléke a játékos tanulás és gyakorlás. Éppen ezért gyakran használok különböző internetes felületeket, hogy még színesebbé és izgalmasabbá tegyem az óráimat. Iskolánkban lehetőség van kínai nyelv/szerb nyelv tanulására már első osztálytól kezdve, a Konfuciusz Intézet támogatásával. Negyedik éve segítem a kínai órákon a pedagógus munkáját, ahol az angol a közös nyelvünk a tanóra lebonyolításához. A gyerekek sokat dolgoznak óráimon csapatmunkában. Szakmai fejlődésemhez nagyban hozzájárult az iskolavezetés és a kollégáim is. Szeretek tanító lenni, mert mindig ez szerettem volna lenni, mert önmagamat adhatom, mert szeretem a mindennapjaimat gyermekek társaságában tölteni és velük én is folyamatosan fejlődhetek. Mindig fontosnak tartottam, hogy az óráim jó hangulatban, vidám légkörben, aktívan és játékosan teljenek. A négy év, a sok-sok iskolai program, a közös kirándulások, nevetések, élmények, melyet az évek során együtt éltünk meg, összekovácsoltak bennünket és egy igazi csapattá váltunk.

Szem előtt tartom, hogy minden gyermekben van érték és a jó tanító, ha keres meg is találja azt. Hiszem, hogy az elmúlt négy év sok-sok tapasztalata segítségemre lesz a következő években és a leendő elsősökkel is meg tudom szerettetni a tanulást, fel tudom kelteni bennük a tudásra való vágyat.

 

Tarjánné Kádár Piroska

Tarjánné Kádár Piroska

Tarjánné Kádár Piroska vagyok, tanító, gyógypedagógus, pedagógia szakos bölcsész. 38 éve vagyok a pályán, 24 éve tanítok az iskolában. 1-4.osztályig osztálytanítóként minden tantárgyat oktatok. Tanításom során a szülőkkel együttműködve elsősorban azt szeretném elérni, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni. Kellő tudást és érzelmi alapokat szerezzenek az első négy évben, és magabiztosan induljanak a felső tagozatra. Munkámban hangsúlyosan szerepel a képességfejlesztés. A matematika tárgy tanításának keretében ezért a sakkot, mint képességfejlesztő programot is beépítem. Arra törekszem, hogy minél korábban felismerjem ki miben jó, kit kell valami módon támogatni. Célom, hogy minden kisdiák a saját képességének megfelelően fejlődjön, ha szükséges kapjon ehhez szakértő segítséget. Ha tehetséges, azt legyen módja megmutatni, kibontani. Tanulóimat a lehetőségekhez mérten ezért tanulmányi versenyeken való részvételre is biztatom. Az évek során sok értékes helyezést szereztek meg tanítványaim. A pozitív megerősítésben hiszek, de elvárom a közösen létrehozott szabályok betartását is. Probléma esetén a megbeszélés módszerét alkalmazom. A tanulók értékelésénél fontosnak tartom annak fejlesztő jellegét, ezért az osztályzásnál az egyéni képességeket is figyelembe veszem. Fontosnak tartom a tanítás mellett a tanulók közösségé formálását, szabadidejének hasznos megszervezését, elsősorban élményekhez juttatását.

Tanító társaimmal összefogva gyakran szervezünk iskolán kívüli színházi programokat, buszos kirándulásokat, táborozásokat, iskolán belüli programokat. Évek óta az intézményi programok fő szervezője vagyok: iskolabál, táncgála családi napok. Az iskola szakmai irányításában, mint alsó tagozatos tanítói munkaközösség vezető veszek részt. Közoktatási, tanfelügyeleti szakértő mester pedagógusként az iskolák tanfelügyeleti és pedagógus minősítési eljárásaiban veszek részt. A látogatások során szerzett ötleteket, tapasztalatokat hasznosítom a saját tanítványaimnál is. A tanórákon változatos módszereket használok, az adott osztályhoz, tantárgyhoz igazítom azokat. Óráim legtöbbször jó hangulatban, sok játékkal, de komoly munkával telnek. Kihasználom a digitális oktatás adta lehetőségeket is. Az interaktív játékokkal színesítem az órákat, de a jól bevált hagyományos módszereimet sem vetem el. Minden évben az alsós tanítók megszervezik a sulit váró programsorozatot, ahol találkozni lehet a többi tanítóval is. Kialakult gyakorlat, hogy már első osztályban is több tanító foglalkozik majd a kicsikkel. Úgy gondolom, ha a mi iskolánkat választják jó döntést hoznak. Szeretettel várom a leendő osztályom tanulóit, és szüleiket.

 

Iskolánk bemutatása

Iskolánk küldetése:

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya.,
megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert
 

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola 16 osztállyal 431 fő tanulóval, 31 álláshellyel 33 fő pedagógussal (óraadók+ áttanítók) (28 nő és 5 férfi) nappali rendszerű oktatást folytat. Épületünk 450 fő tanuló befogadására alkalmas.

Nagy beiskolázási körzettel rendelkezünk. A környék (Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget) általános iskoláinak fenntartója az egyház, ezáltal ezekről a településekről az állami nevelést-oktatást választó tanulók nálunk tanulhatnak. Jelenleg iskolai létszámunk, a tanulók 23 %-a jár be ezekről a településekről. Ők iskolabusszal járnak, bérletük biztosított.

A szakos ellátottságunk 100%-os. 6 fő egyetemi végzettségű, szakvizsgázott pedagógus, a többiek főiskolai végzettséggel rendelkeznek, közülük 5 fő rendelkezik szakvizsgával.

Más tagintézményből 3 fő tanít át hozzánk, informatikát illetve egy angol nyelvi lektorunk van, és egy napon iskola pszichológusunk. Pedagógiai munkánkat 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda, egy fő iskolatitkárunk, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gondnok, 1 fő pedellus, 2 fő portás, 4 fő takarítónő van, akik hatékonyan együtt dolgoznak a pedagógu- sokkal, támogatva nevelő-oktató munkájukat.

A pedagógusaink szakmai munkaközösségeket alkotnak tagintézményi szinten, reál, humán, idegennyelvi, alsós és osztályfőnöki. Ők összetartó közösségek, akik együttműködnek az iskola hatékony nevelő és oktató munkájában, feladataiban, rendezvényeiben, megemléke- zésekben.

Az intézmény pedagógiai programjának kiemelt céljai: az idegen nyelv, matematika tehetség-gondozás, az informatikaoktatás hatékonysága, a továbbtanulásra való felkészítés.
7. évfolyamon tanulóink próba nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből, tehetnek szerb nyelvből, a 2017/2018 tanévtől a kínai nyelvből is. 8. évfolyam végére informatika ECDL Start vizsgák letételére is van lehetőségük.

Az intézmény 4 tagintézményének pedagógusai Intézményi Szakmai Munkaközösségeket, műhelyeket alkotnak. Tagintézményünkből 1 fő kiváló pedagógusunk is Szakmai Műhely- vezető.

2009. évben a Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében újult meg iskolánk. Emeletráépítéssel bővítették az épületet, 26 akadálymentes helyiséget alakítottak ki, liftet szereltek, nyílászárókat hőszigeteltre cseréltek, új nagyfényerejű, energiatakarékosvilágítást kapott minden helyiség, al-kalmassá tették az épületet az IKT eszközök fogadására.

2010. évben "A MI ISKOLÁNK, A MI ÓVODÁNK" iskola pályázat eredményeként hasonló külső dizájnnal, mint a főépület, felújították az iskola tornatermének homlokzatát, díszkaput készíttettünk, díszburkolatot helyeztünk le az iskola udvarán és játszóudvart alakítottunk ki az alsó tagozatos tanulók számára.

2011. évben a sportpálya teljes rekonstrukciós beruházása megtörtént. A régi, elavult betonos kézilabda méretű pályán megoldották a vízelvezetést, kicserélésre került a régi pályavilágítás. 22x44 m-es FUTSAL multifunkciós öntött gumiburkolatos sportpályán helyet kapott a kézilabda, football, streetball és röplabda pályák.

Iskolánkat olyan iskolának ismerik, ahol a figyelem középpontjában a gyermek áll, ahol a pedagógusok gyermekszeretők, munkájukra igényesek, felkészültek. Olyan iskola, ahol a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások változatosan szolgálják a tanulók sokoldalú fejlesztését. Iskolánk alapfeladatainak prioritása: személyiség- és készségfejlesztés, ismeretközvetítés, az értékközvetítés, melyek fő eszköze az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés.

Célunk, hogy korszerű, sokoldalú általános alapműveltség biztosításával az önművelés igényének fejlesztésével egészséges szellemű, sikeres egyéniségeket magas színvonalon neveljünk-oktassunk. A pozitív emberi értékek kialakítására törekszünk, mint a szeretet, a becsületesség, önzetlenség, szorgalom, segítőkészség, tolerancia, felelősségérzet erősítése. Helyes önismeretre nevelünk, egészséges versenyszellemet alakítunk ki, és fejlesztjük az empátia képességét.

A nyelvi kompetenciák lehetőségének széles körűségét biztosítjuk iskolánkban. Mindenki angol nyelvet tanul, emellett 2010 évtől választható idegen nyelv már az első évfolyamtól, a szerb nyelv. 2017/2018-as tanév szeptember elsejétől az 1. és 5. évfolyamon egy-egy osztályban bevezetésre került a kínai nyelv tanórai keretek között. Az 1. évfolyam egyik osztálya idegen nyelvi orientációs osztály lett, ahol a gyerekek egy része kínai nyelvet a többiek szerb nyelvet tanulnak az angol mellett. 11 éve vagyunk a Szegedi Tudomány Egyetem Konfuciusz Intézetének együttműködő iskolája. További nyelvtanulási lehetőség a német nyelv tanulása.

Felelevenítettük határon túli szerb iskolai kapcsolatunkat, Temerin-Szirig iskolájával. Külhoni kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. A szerb kapcsolat mellett székelyföldi Csíkmadarasi iskola kapcsolatunk is működik, a "Határtalanul" pályázati lehetőségként.

A matematika magasabb óraszámban történő oktatása segíti tanulóinkat a tehetségesek gondozására illetve a felzárkóztatására, csökkentve a bukások számát. Ehhez kapcsolódik immár 4 éve az alsó tagozatos osztályok közül minden évfolyam egy osztályában bevezetésre került a Sakk-palota képzés, a gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkodásra nevelés.

5. évfolyamtól az informatika tanítását, csoportbontásban TIOP-os pályázaton nyert 7 db interaktív tábla, és 36 db komplett számítógéppark használatával tudjuk biztosítani.

A tudást a tanulást kiemelt értéknek tartjuk és jutalmazzuk. Időszakosan a "Tudásfájá"-ra kerülnek azoknak a tanítványainknak nevei, akik szorgalmasan tanultak a hónapban, és iskolánk jó hírét öregbítették. Évvégén, a tanévzáró ünnepségen megajándékozzuk a tanulásban, sportban, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtó tanítványainkat.

Beépítjük mindennapi munkánkba a hagyományok tiszteletét, ápolását, hogy tanítványaink ismerjék lakóhelyük nevezetességeit, történelmi múltját. Az ünnepekhez kapcsolódóan a napközis csoportjaink kiemelt figyelemmel kezelik a népszokások megismertetését, pl. a szüreti szokásokat, Márton nap vigadalmat, Alexandriai Szent Katalin Szőreg védőszentjének megismerését, karácsonyi és húsvéti szokásokat, majálisozást.

Fontosnak tarjuk, hogy tanítványaink ismerjék iskolánk névadójának életét, munkásságát az iskola múltját. Jelenét képesek legyenek alakítani.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi nevelésére, sportok oktatására, tömegsport szervezésére, az egészségnevelésre és a környezettudatosságra.

A mindennapos testnevelés mellett iskolai sportköröket működtetünk. (kézilabda, kosárlabda, gyerektorna, futball, és fittnes). Téli sítábort szervezünk és az 5. évfolyamosokat úszni visszük, hogy minden gyermekünk legalább egy úszásnemet elsajátítson.

2010 évben elnyertük a Vöröskeresztes Bázisiskola és az OFI által meghirdetett "Egészségtudatos, erőszakmentes iskola" címet. Egészségnapjaink keretében felvilágosító, egészségmegőrző előadásokat, gyakorlati oktatásokat szervezünk illetve véradást.

Környezettudatosságunkat jól mutatja, hogy 2016. évben elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, és a fenntarthatóság jegyében vigyázunk környezetünkre.

Az iskola céljai elérése érdekében igen nagy hangsúlyt helyez a családokkal kialakított együttműködésre. Szülőket is bevonjuk az iskolai szabadidős és hagyományteremtő programjaink szervezésébe, lebonyolításába.

Folyamatos kapcsolattartásban együttműködünk a Szegedi Tankerületi Központtal, a helyi, Szőregi társintézményekkel, a részönkormányzattal, a szőregi Tömörkény István Művelődési Házzal, Faluházzal, a Római Katolikus Egyházzal, a plébános úrral és a hitoktatókkal, a helyi és a környékünkön lévő óvodákkal, bölcsödével, iskolákkal, önkormányzatokkal (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza). A Szegedi Pinceszínházzal, Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Iskolával, Forma Tánc Stúdióval, Gyermekjóléti Szolgálattal, Szegedi Városőrséggel, Szeged Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságával, Csongrád Megyei Vöröskeresztes Szervezettel. A Szegedi Tudományegyetem diagnosztikus on-line mérésében immár 12. éve veszünk részt.

Fontos információk:

Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munka nagy felmenő (1-4. osztályig) rendszerben folyik ugyanazon két osztálytanító vezetésével.
A napközis nevelő pedagógusok napközis csoportban szervezik a délutáni tanulást 13.00-16.00-ig és 16:30-ig felügyeletet.

Amit kínálunk:

- Színvonalas felkészítés a továbbtanuláshoz,
- Idegen nyelv magas szinten oktatása,
- ECDL vizsgára felkészítés,digitális oktatás, feladatok napi részükké válik,
- Iskolabusz a bejáróknak,
- Rendszeres orvosi ellenőrzés, iskolafogászat biztosítása, védőnői szolgálat,
- Logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus,
- Diákönkormányzat.

 

Beiratkozással kapcsolatos információk

A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet tartalmazza az általános iskolai beiratkozás időpontjait, egységesen az alábbiak szerint határozta meg:

  - 2021. ÁPRILIS 15. (CSÜTÖRTÖK),
  - 2021. ÁPRILIS 16. (PÉNTEK).

A konkrét teendőkről, az egyéb szükséges tudnivalókról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

Itt tekinthető meg intézményünk beiskolázási körzete.

 

Református hittan tájékoztató leendő elsősök szüleinek

A Szeged-Újszegedi Református Egyházközség 1928 óta végzi a területén élő, illetve a gyülekezethez tartozó családok gyermekeinek bibliai tanítását, nevelését. Szőreg is egyházközségünk körzetéhez tartozik.

Teljes szívből törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekeknek életkoruknak megfelelően, érdekesen és érthetően adjuk át a Biblia örökérvényű üzenetét, mindeközben Szentírás alapú, Isten központú, Jézus Krisztusra mutató és evangéliumi töltetű legyen minden gyermekeknek szóló foglalkozásunk.

Tájékozató

 

 

Miért katolikus hittan?

Kisfilmek a katolikus hittanról:

Miért katolikus hittan?

 

 

Miért válasszuk a katolikus hittant?