"Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája!"   
(Szent-Györgyi Albert)   

igazgató

 

Tisztelt Látogató!

 

Kérem, fogadják szeretettel és látogassák megújult honlapunkat, melyet megszépült iskolánkhoz illően fejlesztettünk.

Mindennapi oktató munkánkban tantestületünkkel azon munkálkodunk, hogy tanítványainkat felkészítsük a következő iskolafokra, egymást és egymás munkáját becsülő, tisztelő emberek legyenek.

Fontosnak tarjuk, hogy biztonságos környezetben nevelkedjenek, szeretetteljes légkörben az egyéni képességeiket figyelembe véve neveljük-oktassuk őket, identitásukban, értékrendjükben a rózsához és a szőregi hagyományokhoz kötődjenek.

Iskolánk újabb három évre elnyerte a megtisztelő ÖKO iskola címet. Diákságunk szemléletformálásában e területeknek kiemelt szerepet biztosítunk sokszínű szabadidős programjainkban.

Bizton állítjuk, hogy

azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani. Az együttműködésre képes, együtt dolgozó és tanuló, a tapasztalataikat, információikat egymás között megosztó egyénekből végül egy közösség formálódik.

Ennek szellemében dolgozunk a mindennapokban, aki hozzánk járnak, emlékezzenek erre a "kossuth-os" közösségre.


 Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
 igazgató