Vezetőség

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna Erzsébet

igazgató, mesterpedagógus - szaktanácsadó, közoktatási szakértő, kosárlabda szakedző, MTTOE Szegedi Szervezet elnöke, Péterné Aranka Alapítvány kuratóriumának elnöke, testnevelés-gyógytestnevelés-erkölcstan szakos tanár

testnevelés

Konkolyné Bárkányi Ibolya
Konkolyné Bárkányi Ibolya

igazgató-helyettes

biológia

Tantestület

Áchim Mónika
Áchim Mónika

tanító

osztályfőnök: 3.b

Bányainé Seprenyi Gabriella
Bányainé Seprenyi Gabriella

tanító, technika

osztályfőnök: 4.a

Baranyiné Mészáros Edit
Baranyiné Mészáros Edit Csilla

tanító

osztályfőnök: 3.a

Barsai Mónika
Barsai Mónika

angol nyelv

Benyovszky Flóra Laura
Benyovszky Flóra Laura

tanító, napközis tanár

Microsoft Tanári Közösség tagja
Bondárné Tóth Villő Mária
Bondárné Tóth Villő Mária

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
angol nyelv

történelem

osztályfőnök: 6.b

Csasznyné Halász Ágnes
Csasznyné Halász Ágnes Judit

matematika, ének-zene, énekkar

osztályfőnök: 7.b

Dér Zoltán
Dér Zoltán László

testnevelés, földrajz

Drágity Dusán
Drágity Dusán

erkölcstan, napközis tanár, sportkör

 
Gubikné Haraszti Katalin

a humán munkaközösség vezetője
angol nyelv

osztályfőnök: 7.a