Vezetőség

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna Erzsébet

igazgató, mesterpedagógus - szaktanácsadó, közoktatási szakértő, kosárlabda szakedző, MTTOE Szegedi Szervezet elnöke, Péterné Aranka Alapítvány kuratóriumának elnöke, testnevelés-gyógytestnevelés-erkölcstan szakos tanár

testnevelés

Konkolyné Bárkányi Ibolya
Konkolyné Bárkányi Ibolya

igazgató-helyettes

testnevelés

Tantestület

Áchim Mónika
Áchim Mónika

tanító

osztályfőnök: 2.b

Bányainé Seprenyi Gabriella
Bányainé Seprenyi Gabriella

tanító, technika

osztályfőnök: 3.a

Baranyiné Mészáros Edit
Baranyiné Mészáros Edit Csilla

tanító

osztályfőnök: 2.a

Benyovszky Flóra Laura
Benyovszky Flóra Laura

tanító, napközis tanár

Bondárné Tóth Villő Mária
Bondárné Tóth Villő

történelem

osztályfőnök: 5.b

Csasznyné Halász Ágnes
Csasznyné Halász Ágnes Judit

matematika, ének-zene, énekkar

osztályfőnök: 6.b

Dér Zoltán
Dér Zoltán László

testnevelés, földrajz

osztályfőnök: 8.b

Drágity Dusán
Drágity Dusán

erkölcstan, napközis tanár, sportkör

Gajda Andrea
Gajda Andrea

kémia

 
Gubikné Haraszti Katalin

az idegennyelvi munkaközösség vezetője
angol nyelv

osztályfőnök: 6.a