Vezetőség

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna Erzsébet

igazgató, mesterpedagógus - szaktanácsadó, közoktatási szakértő, kosárlabda szakedző, MTTOE Szegedi Szervezet elnöke, Péterné Aranka Alapítvány kuratóriumának elnöke, testnevelés-gyógytestnevelés-erkölcstan szakos tanár

testnevelés

Konkolyné Bárkányi Ibolya
Konkolyné Bárkányi Ibolya

igazgató-helyettes

biológia

Tantestület

Ábrahámné Kósa Gabriella
Ábrahámné Kósa Gabriella

tanító, napközis tanár

Áchim Mónika
Áchim Mónika

tanító

osztályfőnök: 4.b

Bányainé Seprenyi Gabriella
Bányainé Seprenyi Gabriella

tanító

osztályfőnök: 1.a

Baranyiné Mészáros Edit
Baranyiné Mészáros Edit Csilla

tanító

osztályfőnök: 4.a

Benyovszky Flóra Laura
Benyovszky Flóra Laura

tanító, napközis tanár

Microsoft Tanári Közösség tagja
Bondárné Tóth Villő Mária
Bondárné Tóth Villő Mária

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője

történelem, etika

osztályfőnök: 7.b

Csasznyné Halász Ágnes
Csasznyné Halász Ágnes Judit

matematika, ének-zene, énekkar

osztályfőnök: 8.b

Dér Zoltán
Dér Zoltán László

testnevelés, földrajz

osztályfőnök: 5.b

Drágity Dusán
Drágity Dusán

tanító

osztályfőnök: 1.b

 
Gubikné Haraszti Katalin

a humán és idegen nyelvi munkaközösség vezetője

angol nyelv

osztályfőnök: 8.a

Gyukin Dájáná
Gyukin Dájáná

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész,
TELC vizsgáztató angol nyelvből

angol nyelv, szerb nyelv