Vezetőség

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna

igazgató, mesterpedagógus - szaktanácsadó, közoktatási szakértő, kosárlabda szakedző, MTTOE Szegedi Szervezet elnöke, Péterné Aranka Alapítvány kuratóriumának elnöke, testnevelés-gyógytestnevelés-erkölcstan szakos tanár

testnevelés

oktatott osztályok: 5.a6.a7.a8.a

Konkolyné Bárkányi Ibolya
Konkolyné Bárkányi Ibolya

igazgató-helyettes

testnevelés

oktatott osztályok: 2.a2.b3.a3.b5.a6.a

Tantestület

Áchim Mónika
Áchim Mónika

tanító

osztályfőnök: 1.b

oktatott osztályok: 1.b5.a5.b

Bányainé Seprenyi Gabriella
Bányainé Seprenyi Gabriella

tanító, technika

osztályfőnök: 2.a

oktatott osztályok: 2.a

Baranyiné Mészáros Edit
Baranyiné Mészáros Edit Csilla

tanító

osztályfőnök: 1.a

Csábi Ferencné
Csábi Ferencné

a napközis munkaközösség vezetője
tanító, napközis tanár

oktatott osztályok: 1.b2.b3.a3.b

Csasznyné Halász Ágnes
Csasznyné Halász Ágnes

matematika, ének-zene, énekkar

oktatott osztályok: 5.a5.b6.a6.b7.a7.b8.a8.b

Dér Zoltán
Dér Zoltán

testnevelés, földrajz

osztályfőnök: 7.b

oktatott osztályok: 4.a5.a6.b7.b8.a

Drágity Dusán
Drágity Dusán

erkölcstan, napközis tanár, sportkör

oktatott osztályok: 2.a2.b4.b

Erdélyi Marian
Erdélyi Marian

tanító

osztályfőnök: 4.a

Bertók Mónika
Gionné Bertók Mónika

kémia, matematika

oktatott osztályok: 5.b7.a7.b8.a8.b

 
Gubikné Haraszti Katalin

angol nyelv

osztályfőnök: 5.a

oktatott osztályok: 4.a4.b5.a6.a6.b7.a7.b8.a8.b