Tantestület

Gyukin Dájáná
Gyukin Dájáná

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész,
TELC vizsgáztató angol nyelvből

szerb nyelv

oktatott osztályok: 1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.b5.a5.b6.b7.a7.b

Hegedűs György
Hegedűs György

történelem, magyar nyelv és irodalom, hit- és erkölcstan

oktatott osztályok: 5.a,  5.b6.a6.b7.a7.b8.a8.b

Istókné Oláh Ágnes
Istókné Oláh Ágnes

tanító, sakkoktató

osztályfőnök: 3.b

oktatott osztályok: 1.b3.b

Kálmánné Fodor Zsuzsanna Emese
Kálmánné Fodor Zsuzsanna Emese

fizika, matematika, informatika, ECDL

osztályfőnök: 6.b

oktatott osztályok: 5.a5.b6.b7.a7.b8.a8.b

Kerekes Pálné
Kerekes Pálné

a reál munkaközösség vezetője
informatika, matematika, technika

osztályfőnök: 8.a

oktatott osztályok: 5.a5.b6.a6.b8.a8.b

Kiss Márta
Kiss Márta Rózsa

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
földrajz, rajz

osztályfőnök: 7.a

oktatott osztályok: 5.a5.b6.a6.b7.a7.b8.a8.b

Nagyné Ökrös Beáta
Nagyné Ökrös Beáta

biológia, technika, természetismeret

oktatott osztályok: 5.a5.b6.a6.b7.a7.b8.a8.b

Kósa Krisztina
Polyák-Kósa Krisztina

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök: 5.b

oktatott osztályok: 3.a5.b7.a8.a8.b

Sajtos Bettina Éva
Sajtos Bettina Éva

testnevelés

osztályfőnök: 6.a

oktatott osztályok: 4.b5.b6.a7.a8.b

Sandrik Ágnes
Sandrik Ágnes

tanító, napközis tanár

oktatott osztályok: 1.a1.b3.b4.a4.b

Dr. Soványné Balog Renáta
Dr. Soványné Balog Renáta

magyar nyelv és irodalom, könyvtáros tanár

oktatott osztályok: 5.a