Tantestület

Gyukin Dájáná
Gyukin Dájáná

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész,
TELC vizsgáztató angol nyelvből

angol nyelv, szerb nyelv

Hegedűs György
Hegedűs György

történelem, magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök: 5.a

Dr. Halmosiné Pakai Ilona Mária
Dr. Halmosiné Pakai Ilona Mária

matematika

Herbertné Auth Adél
Herbertné Auth Adél

testnevelés

Istókné Oláh Ágnes
Istókné Oláh Ágnes

tanító, sakkoktató

osztályfőnök: 4.b

Kálmánné Fodor Zsuzsanna Emese
Kálmánné Fodor Zsuzsanna Emese

fizika, matematika, informatika, ECDL

osztályfőnök: 7.b

Kerekes Pálné
Kerekes Pálné

a reál munkaközösség vezetője
informatika, matematika, technika

Keresztesné Halász Katalin
Keresztesné Halász Katalin

magyar nyelv és irodalom

Kiss Márta
Kiss Márta Rózsa

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
természetismeret, földrajz, rajz

osztályfőnök: 8.a

Sajtos Bettina Éva
Sajtos Bettina Éva

testnevelés, etika

osztályfőnök: 7.a

Sandrik Ágnes
Sandrik Ágnes

tanító, napközis tanár

Solymosi Lajosné
Solymosi Lajosné

magyar nyelv és irodalom

Sövényházy Anna
Sövényházy Anna

tanító, német nyelv

osztályfőnök: 3.b