A szőregi iskolák történetéből

 

Szőregen, a Szerb utca 15. szám alatt épült 1981-ben a jelenlegi Kossuth Lajos általános Iskola. A tanítás   már több mint 25 éve itt folyik. Emellett jelenleg is tanítanak tanítóink az úgynevezett "Malom" iskolánkban   is. A 2006/2007 tanévben itt az első és második évfolyam tanul, illetve a technika órák ebben az épületben   zajlanak egy jól működő konyhakerttel.

  Az előzmények, az iskolák története:

 • 1785-ben épült fel a szerb templom és iskola ill. más adatok szerint már 1779-ben. Itt kezdődött meg
  az oktatás Szőregen.
 • 1816-ban épült fel a magyar, katolikus templom, plébánia és iskola.
 • 1874-ben az un. Kántor-féle iskola készült el. A gyereklétszám növekedése következtében szükség volt újabb intézmény felépítésére.
 • 1882-ben határozat született iskola építésére, mert a helyi orvos szerint a gyerekek egészségtelen körülmények között tanulnak. 94 tanuló járt egy tanterembe.
 • Ennek hatására is 1883-ban épült a második iskola, a jelenlegi Magyar utcai óvoda helyén.
 • 1894-ben épült a harmadik iskola, a Fabó iskola. Az ott tanító Fabó Anna tanítónőről kapta nevét.
 • 1908-ban készült el a negyedik iskola, a Bánya iskola, amely a Magyar utcán állt az út helyén, mely a Magyar utcáról vezet az Ikon sor felé.
 • 1909-ben államosították a népiskolát.
 • 1924-ben épült a Törökkanizsa utcában az újszőregi iskola.
 • 1932-ben alakították át iskolának és óvodának a később központi iskola néven szereplő épületet.
 • 1955-ben épült fel a jelenlegi Malom iskola.

"A községnek van ugyan központinak nevezett iskolája, de ez az elnevezés csak azt jelenti, hogy a faluban szétszórtan - összesen hat helyen levő - iskolák közül ez van a centrumban. Az iskolának ez a szétszórtsága a régi rendszer öröksége. Hogy ez milyen átok az iskola életében, mennyire megnehezíti az egységes iskolai fegyelem kialakítását, a munka áttekintését, ellenőrzését a tantermek takarítását, fűtését stb. az nyilvánvaló lehet mindenki előtt, aki meggondolja, hogy pl. mit jelent egy pedagógus számára, ha egyik órája végeztével a kilométerrel távolabb lévő másik osztályba kell átmennie. (A téli esőben-sárban nem elég a tíz perc, a gyerekek gyakran tanári felügyelet nélkül maradnak az órák közti szünidőkre stb.)

Szükséges lenne tehát, hogy a falunak valóban egyetlen központi iskolája legyen. Ahelyett, hogy az új iskola építésével a szétszórtságot fokoznánk, arra kellene törekedni, hogy a jelenlegi csupán három tantermes központi iskola helyén modern, központi fűtéses, emeletes iskolaépületet emeljenek. Hely bőségesen van rá: az összes jelenlegi osztályokon kívül ide lehetne telepíteni az óvodákat, napköziket; korszerű tornatermet, tanári szobát lehetne létesíteni. Ezek ugyanis most részben nincsenek, részben ugyancsak szétszórtan vannak a községben. Az új, korszerű iskola költségeinek egy részét fedezné annak a hat-hét épületnek eladása más intézmények vagy esetleg magánosok részére, melyek jelenleg (az idén megnyílt új iskola kivételével éppen nem megfelelő módon) iskola, óvoda stb. céljaira szolgálnak

A szomszédos Deszk mindenre már rég például szolgálhatott volna. De nemrég olvastuk a lapokban, hogy a hasonló helyzetben volt Kecelen - éppen szegedi mérnökök tervei alapján - most készült el egy kacsalábon forgó, modern emeletes központi iskola. Az ötéves terv során, úgy gondoljuk, Szőregnek is erre kellene törekednie!"

Délmagyarország, 1959. december 3.


Ez a terv ill. hasonlóság 1981-ben valósult meg, és épült fel a jelenlegi intézmény, az egykori Kántor iskola helyén. Pontosabban a Kántor iskola a jelenlegi tornaterem helyén álló dombon volt. Ekkor még a Szőregi általános Iskola nevet viselte.

1989. márciusában vette fel iskolánk Kossuth Lajos nevét.

1990 Az itt tanuló gyermekek szülei társadalmi munkában játszóudvart építenek, az iskola dolgozói pedig sportudvart hoznak létre.

1996 A Malom-iskolát felújítják, a szolgálati lakásból gyakorlati ismeretek szaktantermet és tankonyhát alakítanak ki.

1997 A Művelődési és Közoktatási Minisztérium a Sulinet program keretében ingyenes Internet kapcsolatot létesít.

2005 Az önkormányzat által meghirdetett Iskola-út program keretében felújítják az iskola teljes homlokzatát.

2007 Az iskola neve Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Kossuth Lajos Iskola-ra változik.

2009. június 15-től nagy felújítási, bővítési munkálatok kezdődtek.

A Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében 200 millió forint uniós támogatásból és 45 millió forint önrészből újult meg az intézmény. Az erről megjelent cikket itt lehet elolvasni.

Emeletráépítéssel bővítették az épületet, 26 akadálymentes helyiséget - tantermet - alakítottak ki, liftet szereltek, minden ajtót és ablakot hőszigeteltre cseréltek, új hideg-meleg burkolatot, új nagyfényerejű, energiatakarékos világítást kapott minden helyiség, a tantermeket, folyosókat újrafestették és alkalmassá tették az épületet az információs és kommunikációs technika eszközeinek fogadására.

Korszerű fém- és üvegszerkezetű - a 21. század építészetét jellemző - hatalmas belmagasságú és alapterületű, élénk színvilágú, látványos és a gyerekek kedvenc tartózkodási helyéül szolgáló aulát alakítottak ki.

Hajós Tibor tervezőmérnök munkájának köszönhetően megújult, megszépült az iskola külső homlokzata is, az épület méltán válhat a Rózsák tere ékességévé, Szőreg büszkeségévé.

2009. december 3-án az iskolát az érdeklődő szőregiek mellett Dr. Botka László polgármester, Dr. Ujhelyi István országgyűlési képviselő és államtitkár, Iványi Aurél önkormányzati képviselő urak és Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató asszony a gyerekek erre az alkalomra készült nagyszerű műsora közepette avatta fel.

2010. évben Szeged Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága 22616-52/2010. (05.05.) OB. sz. határozata alapján "A MI ISKOLÁNK, A MI ÓVODÁNK"iskola pályázatában nyertesnek nyilvánították ki a Kossuth Lajos Iskolát. Eredményeként hasonló külső dizájnnal, mint a főépület, felújították az iskola tornatermének homlokzatát, díszkaput készíttettek, díszburkolatot helyeztek le az iskola udvarán és játszóudvart alakítottak ki az alsó tagozatos tanulók számára. A projekt értéke 10.126.000 forint. A közös szőregi összefogás révén valósulhattak meg az előző évben elmaradt elképzelések, melyekhez szülők, helyi lakosok, szponzorok (legnagyobb mértékben a KÉSZ Építő Zrt-től kaptak felajánlást) járultak hozzá

2011. évben a sportpálya teljes rekonstrukciós beruházása megtörtént, Dr Ujhelyi István országgyűlési képviselő szervezésében, a Market Építő Zrt. felajánlásával. A régi, elavult pályán megoldották a vízelvezetést, kicserélésre került a régi pályavilágítás, korszerű 6 db egyenként 400 watt teljesítményű fémhalogén izzójú lámpatestekre. A 22x44 m-es "FUTSAL multifunkciós öntött gumiburkolatos sportpályán helyett kapott a kézilabda, football, streetball és röplabda pályák.