Az alapítvány neve: Szőregi Kossuth Magánalapítvány

Adószáma: 18460667-1-06

Számlaszáma: 57400011-10106372-00000000 (Fontana Credit Takarékszövetkezet)

A szőregi iskola alapítványa örömmel fogadja a személyi jövedelemadóból felajánlható 1%-ot.

 

SZŐREGI KOSSUTH MAGÁNALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja és ennek érdekében folytatott tevékenysége

 

Az Alapítvány céljai:

- A szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolában tanuló fiatalok támogatása.
- Közreműködés a Kossuth Lajos Általános Iskolai jótékonysági rendezvények szervezésében.
- Aktív segítségnyújtás ahhoz, hogy az iskola a hasonló iskolák között minél nagyobb hírnévre tegyen szert.
- Az egyéb iskolai rendezvények támogatása.
- A szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola támogatása, nevelési és oktatási programok, tárgyi feltételek
  szinten tartása és azok javítása.
- Az iskolai tanulmányi és sportversenyek támogatása.
- A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok tanulmányi kirándulásához segítségnyújtás.
- Az iskolai továbbképzések mind tanulói, mind oktatói szinten támogatása.
- A Kossuth Lajos Általános Iskolai jótékonysági rendezvényeinek anyagi támogatása.
- Egyéb iskolai rendezvények anyagi támogatása.
- Közreműködés a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola nevelési és oktatási programjainak, valamint tárgyi feltételeinek biztosításában.
- Az iskolai, tanulmányi és sportversenyek nevezési díjaihoz történő hozzájárulás.
- A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok tanulmányi kirándulásának anyagi támogatása.
- Támogatja az iskola technikai felszereltségének, valamint létesítményeinek fejlesztését.
- Támogatja a továbbképzéseket, különösen a pedagógusok szakmai továbbképzését.


Jelen Alapítvány nyitott, bárki, mind magánszemély, mind jogi személy, mind külföldi, mind magyar állampolgár szabadon csatlakozhat az Alapítványhoz, aki a kitűzött célt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A csatlakozás történhet tőke felajánlásával, vagy az Alapítvány kuratóriumával történt előzetes egyeztetés esetén vagyontárgyak és egyéb eszközök beadásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével.

 

A pályázati adatlap ide kattintva tölthető le!